K přírodě o krok blíž

Centrum tvoří přírodní zelená učebna, kde budou probíhat především aktivity vzdělávací.

DSC02148

Úpravy školní zahrady na pracovišti Bílkova se odvíjely od funkčního využití prostoru školního hřiště tak, aby zeleň i hrací prvky plnily funkci estetickou i vzdělávací. Centrum  tvoří přírodní zelená učebna, kde budou probíhat především aktivity vzdělávací. Zajímavým prvkem je mokřadní jezírko s pozorovacím molem, pozorovací dlaždice Život pod zemí nebo „broukoviště“ . Broukoviště je vytvořeno tak, aby sloužilo jako obydlí organizmů vázaných na mrtvé dřevo. Je vytvořena mimo jiné i pomyslná „opičí dráha“ určená nejen k poznávání různých  materiálů (písek, kůra, kačírek, dřevěná dlažba,…), ale také k balancování a přeskakování, rozvoji pohybových schopnost dětí.

Je zdůrazněno vytváření vztahu dětí k živé a neživé přírodě. Dětem bude umožněno pozorovat změny na zahradě, proměnu a vývoj, přírody v každém ročním období. Získají praktické zkušenosti s péčí o přírodu, pozitivní vztah a přirozený respekt k přírodě.

Získají zdravý kontakt s riziky spojenými s pobytem v přírodě.

Celkové náklady na realizaci zahrady K přírodě o krok blíže činily cca 681.tis. Kč, celková dotace (EU+SFŽP) činí cca 595.tis. Kč. Město se na realizaci podílelo částkou cca 86. Tis. Kč /90+10/.

Fotogalerie

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul: 

tel: 736 765 712

omlouvání dětí: 

tel: 775 719 076 

 

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

 

Bílkova ul.:

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645