Klokanův kufr

V projektu zapojena všechna pracoviště.

Projekt zahrnuje seznámení s novou komplexní metodikou pro práci s dětmi se speciálními  vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Proškoleny jsou  učitelky ze všech pracovišť. Každá mateřská škola obdržela zdarma metodickou pomůcku Klokanův kufr.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul: 

tel: 736 765 712

omlouvání dětí: 

tel: 775 719 076 

 

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

 

Bílkova ul.:

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645