Projekty

 • Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

  MŠ Boskovice 04. 12. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

 • Šablony MŠ Boskovice

  MŠ Boskovice 19. 09. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt Šablony MŠ Boskovice je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je realizován v období od 1.2.2017 do 31.1.2019 s celkovou podporou 1 104 2012,00 Kč v oblastech personální podpora MŠ a Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

 • Zdravá školní jídelna Zdravá školní jídelna

  MŠ Boskovice 19. 09. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ve středu 6. září 2017 proběhlo v mateřské škole Na Dolech slavnostní předání certifikátu Zdravá školní jídelna pro školní kuchyni.

 • Diagnosticko-intervenční nástroje

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt celé mateřské školy

 • Předplavecký výcvik

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Organizován na všech pracovištích mateřské školy.

 • Edukačně-stimulační skupiny Edukačně-stimulační skupiny

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt mateřské školy - pracoviště Bílkova ul. a Lidická ul.

 • Klokanův kufr

  MŠ Boskovice 11. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  V projektu zapojena všechna pracoviště.

 • Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  MŠ Boskovice 11. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Do projektu zapojeni pedagogové ze všech pracovišť.

 • Technická školka Technická školka

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Logopedická prevence dětí PV Logopedická prevence dětí PV

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Voda jako přítel, voda jako živel Voda jako přítel, voda jako živel

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • K přírodě o krok blíž K přírodě o krok blíž

  MŠ Boskovice 19. 09. 2016 | Mgr. Dagmar Burianová

  Centrum tvoří přírodní zelená učebna, kde budou probíhat především aktivity vzdělávací.

Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email:  ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                              

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                 

tel: 775 719 076               

Na Dolech:  

tel:  724 817 759

omlouvání dětí: 

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645