Třídy

Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem předškolního věku v 18. třídách. Třídy jsou smíšené. Tři třídy jsou určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady řeči). Pracoviště Lidická - 5 tříd, 2 třídy logopedické, Na Dolech - 4 třídy, Bílkova - 6 tříd, 1 třída logopedická.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076              

Na Dolech: 

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395, 739 341 177

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645