Zdravá školní jídelna

Ve středu 6. září 2017 proběhlo v mateřské škole Na Dolech slavnostní předání certifikátu Zdravá školní jídelna pro školní kuchyni.

012

Certifikát převzala z rukou lektorky paní Martina Fabiánková, vedoucí stravování ŠJ. Předání certifikátu proběhlo za přítomnosti významných hostů, zaměstnanců a dětí. Předání se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, starostka města Boskovice Bc. Hana Nedomová a  zástupce KHS Jihomoravského kraje Mgr. Ivana Dvořáková, lektorka projektu ZŠJ. MŠ Na Dolech  do projektu Zdravá školní jídelna vstoupila v dubnu 2016. Pro získání certifikátu musela splnit náročné podmínky (vyloučit nevhodné potraviny, snížit obsah soli a cukru, sledovat úroveň surovin při nákupu od dodavatelů, více zařazovat čerstvou zeleninu a  ovoce, dochucovat veškeré pokrmy bylinkami,...), ale také sestavovat   jídelníčky dle nutričního doporučení, důkladně promýšlet jejich skladbu ze zdravých surovin.

Mateřská škola Boskovice -  školní jídelna Na Dolech se dostala mezi devět škol v Jihomoravském kraji, které tento certifikát dosud obdržely.

Pokračovat v tomto zdravém stylu stravování chceme i  nadále. Také proto, abychom si certifikát udrželi. Především jsme však rádi, že dětem zdravá strava chutná.

Fotogalerie

Připojené soubory

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul: 

tel: 736 765 712

omlouvání dětí: 

tel: 775 719 076 

 

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

 

Bílkova ul.:

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645