Akce školy 2018/2019

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Komenského 19. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 18. června jsme se v zámeckém skleníku rozloučili s našimi předškoláky. Tentokrát byl jejich den opravdu veselý - ve stylu retro párty.

 • Obrázek článku Informativní schůzka pro rodiče

  MŠ Komenského 16. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 10. 6. se konala informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Paní zástupkyně Dagmar Ševčíková a vedoucí stravování Jaroslava Šumberová rodičům podaly nejdůležitější informace týkající se nástupu jejich dětí do mateřské školy.

 • Obrázek článku Říše skřítků a víl

  MŠ Komenského 09. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  4. června oslavily děti z MŠ Bílkova Den dětí na školní zahradě mezi skřítky a vílami. Na úvod vystoupila taneční školička Srdíčko a poté následovalo plnění úkolů na stanovištích. Nechyběla ani sladká odměna.

 • Obrázek článku ZUŠ open

  MŠ Komenského 02. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 31. 5. děti z naší MŠ zhlédly koncert ZUŠ přímo pod širým nebem. K příjemné atmosféře přispělo po dlouhé době i slunečné počasí.

 • Obrázek článku Oslava Dne matek

  MŠ Komenského 25. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Každá třída si pro maminky připravila program v podobě básniček, písniček a tanečků. Děti vyrobily rozmanité dárečky a přáníčka. Těm, kterým přálo počasí, se zadařilo i opékání párků na přírodní zahradě.

 • Obrázek článku Veselé koťátko a jiné pohádky

  MŠ Komenského 25. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  14. května do naší mateřské školy dorazilo divadlo Šikulka se třemi maňáskovými pohádkami. Děti se nejen pobavily, ale také poučily.

 • Obrázek článku Den matek v Penzionu

  MŠ Komenského 11. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Stalo se již tradicí, že děti z naší mateřské školy chodí potěšit všechny maminky a babičky v den jejich svátku do Penzionu Boskovice. Tentokrát si děti kromě básniček, písniček a tanečků připravily i pohádku O neposlušných kůzlátkách.

 • Obrázek článku Stavebnice z MAS Boskovice

  MŠ Komenského 06. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 30. 4. navštívila všechna tři pracoviště MŠ paní Lenka Dvořáčková z MAS Boskovice, která společně s paní učitelkou Ivanou Havelkovou dětem předala nové dřevěné stavebnice. Za krásné dárky moc děkujeme.

 • Obrázek článku Den Země

  MŠ Komenského 28. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 25. dubna jsme oslavili Den Země. Děti pomáhaly vílám a skřítkům zasadit semínko. Aby poupátko hezky vykvetlo, musely splnit sedm zábavných úkolů.

 • Obrázek článku Zpívánky

  MŠ Komenského 17. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 17. 4. se naše školka doslova rozezpívala veselými písničkami Kamila Čapčucha. Pan Čapčuch s sebou přinesl nejen hezkou hudbu, ale také bezvadnou atmosféru.

 • Obrázek článku Velikonoční tvořivé dílny

  MŠ Komenského 17. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V předvelikonočním týdnu se ve všech třídách naší MŠ tvořilo a vyrábělo. Dětem přišli pomoci i jejich rodiče. Za odměnu si všichni domů odnesli krásnou velikonoční výzdobu.

 • Obrázek článku Beseda s knihovnicí

  MŠ Komenského 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Paní knihovnice děti seznámila s knihou o slonu Elmerovi, děti si mohly barevného slona vymalovat, polepit či poskládat. Také si mohly prohlédnout zajímavé knihy, které pro ně paní knihovnice připravila. Některé děti využily i hračky v hracím koutku.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří v ZŠ Boskovice

  MŠ Komenského 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Během měsíce března a počátkem měsíce dubna předškoláčci navštívili všechna pracoviště ZŠ Boskovice. Podívali se za kamarády do prvních tříd, pohráli si ve školní družině, prohlédli si tělocvičnu, počítačovou učebnu i školní jídelnu. Brzy i pro ně budou připraveny školní lavice.

 • Obrázek článku Vystoupení pro seniory

  MŠ Komenského 27. 03. 2019 | Dagmar Ševčíková

  20. března děti ze třídy Sovičky vystoupily v domově pro seniory s jarním pásmem Berušky.

 • Obrázek článku Školka v kině

  MŠ Komenského 24. 03. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 22. března děti z naší školky v kině Panorama zhlédly veselou pohádku Králíček Petr.

 • Obrázek článku Masopust ve školce

  MŠ Komenského 05. 03. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 28. února jsme v naší mateřské škole oslavili karneval. Studenti SPgŠ Boskovice si pro nás připravili spoustu soutěží. Děti pomáhaly zedníkům, kominíkům, hasičům nebo třeba zahradníkům. Nechybělo ani tančení a dovádění. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

 • Obrázek článku Vystoupení pro handicapované

  MŠ Komenského 08. 02. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 31. 1. děti ze třídy Sovičky vystoupily v zámeckém skleníku na akci pro handicapované pořádané Pionýrem Boskovice. Předvedly pásmo nazvané Kočičky a kocourci.

 • Obrázek článku Ježek a sněhulák

  MŠ Komenského 27. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 22. 1. přijelo do naší MŠ oblíbené Divadlo plyšového medvídka tentokrát s pohádkou Ježek a sněhulák.

 • Obrázek článku Vánoční besídky ve třídách

  MŠ Komenského 02. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V posledním předvánočním týdnu děti pozvaly do školky své maminky, tatínky, babičky a dědečky, aby jim zpříjemnily předvánoční shon vystoupeními, která si pro tuto příležitost pečlivě nacvičily. Vyrobily také malé dárečky a přáníčka. Pohodovou atmosféru doplnilo i voňavé cukroví od maminek.

 • Obrázek článku Vystoupení pro Betany

  MŠ Komenského 02. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 13. prosince vystoupily děti ze třídy Sovičky s pásmem Lentilky na již tradiční akci pro Betany, která se konala v zámeckém skleníku.

 • Obrázek článku Vánoce v Domově pro seniory

  MŠ Komenského 02. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 11. prosince potěšily děti ze třídy Sluníčka seniory v Domově s pečovatelskou službou vánoční pohádkou s písničkami o narození Ježíška.

 • Obrázek článku Vánoce na ZŠ Slovákova

  MŠ Komenského 16. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 14. 12. byli naši předškoláčci pozváni na ZŠ Slovákova, kde mohli zhlédnout vánoční vystoupení připravené žáky základní školy ve spolupráci se studenty SPgŠ Boskovice.

 • Obrázek článku Mrazík

  MŠ Komenského 11. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  S dobou vánoční je neodmyslitelně spjata ruská pohádka Mrazík. Tentokrát ji naši předškoláčci mohli vidět v zámeckém skleníku. Připravili si ji pro ně studenti z domova mládeže.

 • Obrázek článku Vánoční jarmark

  MŠ Komenského 07. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  I letos se děti z naší mateřské školy podílely na vystoupení na tradičním vánočním jarmarku. Tentokrát si děti ze třídy Sluníčka připravily pohádku o narození Ježíška.

 • Obrázek článku Mikulášská nadílka

  MŠ Komenského 07. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 6. prosince přišel do naší školky Mikuláš s andílky a čertíky. Rozdaly hodným dětem sladkou nadílku, paním učitelkám telefonní číslo do pekla, kdyby se přece jen objevil nějaký ten zlobílek a nakonec jsme na školní zahradě společně rozsvítili vánoční stromeček.

 • Obrázek článku Vánoce v Penzionu Boskovice

  MŠ Komenského 07. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ke sváteční adventní atmosféře přispěly děti ze třídy Sluníčka a Koťátka, které seniorům v Penzionu zazpívaly vánoční koledy, zatancovaly, ale také zahrály divadélko o narození Ježíška.

 • Obrázek článku Hry a zábava našich předků

  MŠ Komenského 28. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 22. 11. děti ze třídy Sovičky navštívily Muzeum Boskovicka, kde si mohly vyzkoušet, jak si hrály děti před sto lety.

 • Obrázek článku Pravidla slušného chování

  MŠ Komenského 21. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 20. 11. do naší mateřské školy přijelo Divadlo plyšového medvídka s veselým kabaretem. Loutky Jíťa a Víťa prováděly různé lumpárny doma, ve škole i na ulici. I když jsme se jejich kouskům pořádně nasmáli, nakonec loutky poznaly, že bez slušného chování to prostě nejde.

 • Obrázek článku Podzimní tvořivé dílny

  MŠ Komenského 10. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V týdnu od 5. 11. do 9. 11. probíhaly ve všech třídách MŠ Bílkova podzimní tvořivé dílny. Za pomoci rodičů děti vyráběly zápichy, věnečky, lucerničky a další výrobky, které si spokojeně odnesly domů.

 • Obrázek článku Vystoupení ve skleníku

  MŠ Komenského 06. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 1. 11. děti ze třídy Sovičky vystoupily v zámeckém skleníku pro bývalé zaměstnance Nemocnice Boskovice s pásmem Lentilky.

 • Obrázek článku Výstava podzimního ovoce

  MŠ Komenského 25. 10. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 22. 10. jsme navštívili výstavu jablíček a hrušek v Arboretu Šmelcovna. Potom jsme se vydali na procházku podzimním arboretem.

 • Obrázek článku Co má umět předškolák

  MŠ Komenského 23. 10. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 23. 10. se konala přednáška určená rodičům předškoláčků. Paní učitelka Soňa Boucníková a PaedDr. Eva Tichá rodiče seznámily s tím, co by jejich děti měli znát před vstupem do základní školy.

 • Obrázek článku Jak včelička zachránila králíčka

  MŠ Komenského 24. 09. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 24. 9. děti z naší mateřské školy zhlédly maňáskovou pohádku o tom, jak i malé zvířátko může pomoci většímu kamarádovi.