BROUČKIÁDA

V pátek 21. října 2016 se na zahradě naší MŠ konala tradiční akce Broučkiáda. I když počasí posledních dnů neslibovalo nic dobrého, nakonec i to broučkům přálo a že jich přišel opravdu pěkný počet!

IMG_8570

Program byl sice z důvodu blátivého terénu poněkud zkrácen, ale stále zůstalo dost možností pro setkávání rodičů a hry dětí – příprava zásob pro broučky na zimu, chytání pavoučka v síti, houpání s beruškou nebo dílna u broučků. Chybět nemohlo ani oblíbené opékání párků. Pro děti byl zajištěn zdarma teplý čaj, a to díky ochotě stravovacího personálu, oheň ohlídala hlídka dobrovolných hasičů Boskovice 1, technické podmínky připravil pan školník, ozvučení akce zajistil s nasazením všech svých sil pan Janíček a organizaci akce měly na starost učitelky Iveta Meluzínová a Taťána Reiblová.

S blížícím se soumrakem se broučci shromáždili na hřišti MŠ, společně si zazpívali a zatančili připravené písničky a potom se již spolu s Hopem a Beruškou vydali na lampiónový průvod okolím MŠ, aby se vrátili setmělou školní zahradou uspat broučky k zimnímu spánku v nachystaných domečcích. Za to děti obdržely diplom s omalovánkou a drobnou odměnu v podobě svítícího náramku.

Děkujeme všem, kteří naši akci podpořili, dětem a rodičům pak za jejich hojnou účast!

Připojené soubory