Co má umět předškolák

V úterý 24. 10. se v naší MŠ uskutečnila přednáška pro rodiče dětí, které se chystají na vstup do základní školy.

Pozvánka

Paní učitelka Soňa Boucníková rodičům ukázala, jak s dětmi pracuje v kroužku edukační skupinky a jak předškoláčky připravují na školu paní učitelky z MŠ. Podrobně rozebrala všechny oblasti, ve kterých by se děti měly rozvíjet.  Další informace doplnila paní učitelka ze ZŠ Slovákova Mgr. Eva Tichá. Ta se zaměřila např. na problematiku zápisu do ZŠ. 

Fotogalerie