Den dětí

Ve středu 1. 6. jsme oslavili Den dětí na zahradě naší mateřské školy.

IMG_3445

Na úvod rodiče a děti zhlédli vystoupení tanečního kroužku Srdíčko pod vedením paní učitelky Luďky Maškové. Zazpívaly také děti ze třídy Sluníčka pod vedením paní učitelky Soni Boucníkové za kytarového doprovodu pana Kaštyla. Poté už následovalo plnění zábavných úkolů. Děti jezdily na koloběžkách a odrážedlech, musely vylézt po pavoučí síti, házely míčky na cíl nebo procházely překážkovou dráhu na přírodní zahradě. Za splnění všech stanovišť děti dostaly balíček plný sladkostí. Děti si také mohly zakoupit losy a vyhrát hezkou cenu. Rádi bychom poděkovali  panu Z. Krejčímu a jeho spolupracovníkům panu Pečinkovi a Michálkovi, kteří umožnili dětem prohlídku hasičského vozu.