Den Země

Oslavili jsme Den Země společně se studentkami ze SPgŠ Boskovice.

ca

Studentky SPgŠ Boskovice si pro děti připravily dopoledne plné zábavných aktivit. Připomněly důležitost ochrany přírody a vysvětlily, jak se o naši přírodu můžeme starat. Děti například sbíraly odpadky a třídily je do správných kontejnerů, zdobily šaty vílám za pomoci přírodnin, nebo skládaly společnými silami velké puzzle planety Země.