DEN ZEMĚ

Výtvarné soutěže ,,DEN ZEMĚ" pořádané SVČ Boskovice se zúčastnily děti ze třídy Delfínků a Žabiček. Děti za třídy Žabiček dostaly za svoje výtvarné dílo ocenění.

Fotogalerie