Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

 

Pracoviště:  Lidická                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076  

Dopravní výchova

Praktický výcvik na DDH umožňuje seznámit děti s nebezpečími, se kterými se mohou v silničním provozu setkat, umožňuje rozebrat tato nebezpečí v modelových situacích, upozornit na nesprávné chování a ukázat způsoby, jak zabránit vzniku kolizních situací. Výcvik a výuka dětí na DDH patří k nejúčinnějším formám dopravní výchovy.

Spolupráce s městskou policií

Dopravní ruch na našich vozovkách ve městech i okolí je veliký. Lidé si tento fakt uvědomují. Dopravní výchova od nejútlejšího věku je mimořádně důležitá nejen proto, že je zvlášť tragické, když se děti stávají obětmi silničního provozu, ale také proto, že v mládí získanými návyky se řídí celý život.

 U dětí předškolního věku musíme především rozvíjet ty psychické vlastnosti, které směřují k rozvoji osobnosti a které přímo ovlivňují chování v určitých situacích. Je to především rozvoj pozornosti, soustředěnosti, paměti, ukázněnosti a ohleduplnosti vůči sobě i okolí, rozvoj jistoty a odvahy, vnímání a orientace v prostoru a času a smyslové vnímání.

V souladu s rozvojem psychických vlastností je důležitý i rozvoj pohybových a tělesných vlastností. Především obratnosti a rychlosti.

Fotogalerie