Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Edukačně-stimulační skupiny

Projekt mateřské školy - pracoviště Bílkova ul. a Lidická ul.

Děti pracují s rodiči.

Pro zájemce z řad rodičů současných předškoláků nabízí v 2.pololetí školního roku 2013/2014 naše mateřská škola  na pracovištích Bílkova ul. a Lidická ul. edukačně stimulační skupiny.

Edukačně stimulační skupiny byly vytvořeny Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno jako program rozvoje dětí v předškolním věku a jako příprava pro počátek školního vzdělávání.

Cílem skupinové práce s dětmi je hravou formou  rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání, systematicky rozvíjet oslabené dílčí funkce, a tím předcházet pozdějšímu možnému vzniku specifických poruch učení ve spolupráci s rodinou.

 

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Lekce mají přibližně hodinové trvání a je vždy přítomen jeden z rodičů. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti , což je pro dítě i rodiče velmi cenné.