Exkurze v Minervě

V měsíci březnu navštívily děti ze třídy Sluníčka podnik Minerva Boskovice. Pokračovaly tak v sérii exkurzí v rámci projektu technické školky. Paní učitelky i děti děkují vedení za možnost továrnu navštívit a ukázat dětem výrobu šicích strojů.