Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

 

Pracoviště:  Lidická                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076  

Formuláře k vyplnění

Přiložené formuláře vyplňte, vytiskněte a předejte u vyzvedávání čipů nebo první den nástupu dítěte do MŠ třídní učitelce. V evidenčním listu nevyplňujte Vyjádření lékaře - bylo součástí přijímacího řízení.