Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Informace k obnovení provozu od pondělí 12.dubna 2021

MŠ Boskovice (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) bude otevřena od pondělí 12.4.2021 v souladu s prováděcími pokyny MŠMT a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021 do odvolání

MŠ Boskovice (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) bude otevřena od pondělí 12.4.2021 následovně:

Každodenní docházka dětí:

 • Pouze pro povinné předškolní vzdělávání (děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a děti s odkladem školní docházky) ve skupinách max. po 15. dětech.
 • Pouze pro vzdělávání všech dětí zařazených do logopedických tříd zřízených podle § 16 odst.9 školského zákona.
 • Pouze pro vzdělávání dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Omlouvání neúčasti dětí při vzdělávání se děje obvyklým způsobem (u vedoucí stravování odloučeného pracoviště).

Režimová opatření:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanoveno v mateřské škole

 • povinnost nosit respirátor pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům,
 • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu,
 • zákonní zástupci dětí jsou při vstupu do objektu povinní nosit respirátor.

Povinné neinvazivní testování dětí bude probíhat 2x týdně (pravidelně vždy v pondělí a čtvrtek) s odběrem z přední části nosu (provede dítěti zákonný zástupce  v šatně mateřské školy). Účast na testování je podmínkou přítomnosti dítěte ve škole.

Opatřeními dalšími jsou:

Ve třídách se bude pravidelně častěji větrat a v maximální míře se bude využívat venkovního pobytu dětí na školní zahradě.

Vytvořené skupiny dětí (třídy) se nebudou vzájemně setkávat, a to ani při pobytu venku na školní zahradě.

VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo děti či zaměstnance) v době provozu školy – se děje pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.

 Bližší informace v připojených souborech.