Informace pro rodiče

  • Obrázek článku Informace pro rodiče

    MŠ Komenského 26. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

    Z důvodu dlouhodobé nemoci budou p. zástupkyni Dagmar Ševčíkovou po dobu její nepřítomnosti zastupovat p. učitelky Renata Klimešová a Ivana Havelková.