Inromace pro rodiče nově přijatých dětí

V příloze se dočtete informace, co naše MŠ nabízí, co dítě do MŠ potřebuje, krátké informace ke stravování a způsob vstupu do budovy MŠ.