Klokánci předávali vysvědčení

28. ledna děti ze třídy Klokánků předávaly vysvědčení studentům 1. ročníku SPgŠ. Studenti byli převlečeni v maskách. Dětem zazpívali, zatančili a připravili si pro ně dárečky. Nakonec jsme si všichni společně prohlédli školu.

Fotogalerie