Klub přátel hub

Děti z Mateřské školy Na Dolech se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem „Nový druh houby“ pořádané Městkou knihovnou v Boskovicích za podpory nakladatelství HOST. Snaha a píle našich dětí byla odměněna diplomy a drobnými věcnými dary, které vykouzlily úsměvy na tvářích. Třída Kapříků s novým druhem houby ,,Kruhovka duhová" se umístila mezi třemi nejlepšími výtvory.

Fotogalerie