Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Logopedická prevence dětí PV

DSC_3558

Název projektu:

„Jazykové rozcvičky pro kluky a holčičky a jejich rodiče“.

 

Každý den si po ránu, jazýček svůj protáhnu.

Procvičím si slovíčka, to je moje rozcvička.

 

V rámci rozvojového program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 jsou v projektu mateřské školy připravena cvičení na rozvoj motoriky řečových orgánů, jemné motoriky, dechu, hlasu, slovní zásoby, smyslového vnímání, kterými se u dětí prostřednictvím rozmanitých her a činností budou rozvíjet jejich řečové schopnosti ve všech třídách mateřské školy (logopedický koutek Povídálek).

Logopedická cvičení budou souběžně rozvíjet jednotlivé roviny jazyka – slovní zásobu, správnou výslovnost, gramatickou správnost a užití komunikace v praxi. Současně budou prováděna grafomotorická cvičení podporující rozvoj grafických projevů dětí.

Vytvořením „centra“ jazykových aktivit vznikne zázemí pro celé pracoviště, bude zdůrazněn význam provádění logopedické prevence při spolupráci s rodiči.

Cíle projektu:

 

-          Logopedická prevence ve zvýšené míře u dětí předškolního věku. (Uvědomujeme si, že děti mají stále častěji problémy nejen s vyjadřováním, ať už jde o nejrůznější logopedické vady či obtíže při komunikaci s ostatními dětmi a dospělými, formulací myšlenek do vět, ale také s nasloucháním a porozuměním mluvenému – udržení pozornosti, soustředění.)

-          Zapojení rodičů. (Chceme, aby nebrali logopedické obtíže svých dětí na lehkou váhu, nepodceňovali je, ale aktivním přístupem snažili se je včas řešit.)         

-          Příprava dětí na bezproblémový vstup do ZŠ. (Chceme ještě lépe děti připravit na vstup do ZŠ, snížit počet odkladůškolní docházky z důvodu logopedického problému.)

-          Proškolení pedagogických pracovníků. (Budou odborně pracovat s dětmi, ale také dokážou kvalifikovaně poradit rodičům, na jaká další zařízení se v případě potřeby obrátit.)

-          Vybavení moderními didaktickými a logopedickými pomůckami. (Vytvoření podnětného prostředí pro pravidelné logopedické aktivity bude motivovat děti, rodiče a pedagogy).

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu MŠ Boskovice a dotaci od ministerstva MŠMT.

Celkový rozpočet činí 126.325,-Kč.

Z toho: dotace MŠMT       80.000,-Kč

            vlastní zdroje MŠ 46.325,-Kč