Logopedické třídy Motýlci, Kuřátka a Zajíčci

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, příspěvková organizace Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v logopedických třídách Motýlci, Kuřátka a Zajíčci v úterý 7. 5. 2019 od 15:30 - 16:30 hod. Třídy jsou zřízeny pro zajištění individuální i skupinové logopedické péče pro děti s narušenou komunikační schopností. Včasná reedukace (od 4 let) vede ke správnému řečovému vývoji.

IMG_3649

Rozvíjíme:

  • Výslovnost - každodenně procvičujeme pohyblivost mluvidel artikulačními i dechovými cvičeními
  • Slovní zásobu
  • Porozumění řeči – porozumění slovní instrukci je základním předpokladem úspěšného školáka
  • Gramatiku řeči – cíleně upevňujeme gramatická pravidla českého jazyka, zaměřujeme se na správný kontext věty
  • Podporujeme řečový apetit a schopnost komunikace
  • Během dne je zařazováno více aktivit na rozvoj schopností a dovedností dětí, od hrubé i jemné motoriky, přes smyslové vnímání až k aktivitám, jež cíleně formují dovednosti potřebné k úspěšnému zahájení školní docházky

V rámci dne otevřených dveří máte možnost nahlédnout do metodických materiálů, které MŠ využívá k logopedické prevenci.

Děti vzdělávají paní učitelky s kvalifikací ze speciální pedagogiky a logopedie.

Srdečně Vás zvou pedagogové MŠ Boskovice, pracoviště Lidická a pracoviště Bílkova.

Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645