Masopust ve školce

Ve čtvrtek 1. 2. se konal tradiční karneval ve spolupráci se studentkami SPgŠ Boskovice.

P2012656

Studentky si pro děti připravily sedm stanovišť motivovaných různými profesemi. Děti procházely jednotlivé třídy a plnily rozmanité úkoly. Společně s požárníky zachraňovaly plyšová zvířátka, popelářům pomáhaly třídit odpad, zdravotní sestry děti seznámily s obsahem lékárničky a naučily je sestavit kostru, u policistů děti hledaly schované dopravní značky a prohlédly si uniformu policisty, se zedníky stavěly komíny i domy, s kuchaři pekly pizzu a s malíři si zopakovaly geometrické tvary a naučily se poskládat papírovou čepici. Děkujeme studentkám i jejich p. profesorkám za krásné dopoledne. 

Fotogalerie