Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřská škola Boskovice je od pátku 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena.

Mateřská škola Boskovice, p. o. je z důvodu nízkého počtu dětí od 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena. Zákonní zástupce dítěte si může požádat o vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. MŠ Boskovice, p. o. byla rozhodnutím hejtmana JhmK určena pro zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí. Podrobnější informace uvedeny v obsahu.

Mateřská škola Boskovice, p. o. je z důvodu nízkého počtu dětí od 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena.
Zákonný zástupce dítěte si může požádat o vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Žádost zašle zákonný zástupce na emailovou adresu  příslušného zástupce ředitelky odloučeného pracoviště MŠ Boskovice. Vystavený dokument bude odeslán zákonnému zástupci zpět na  adresu příchozího emailu. 

MŠ Lidická:               michaela.krejcirova@msboskovice.cz 

MŠ Na Dolech:          marie.kocianova@msboskovice.cz

MŠ Komenského:      renata.klimesova@msboskovice.cz

 

Informace pro zaměstnance vybraných profesí:

V souladu s usnesením vlády č. 219 o přijetí krizového opatření týkajícího se zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí byla MŠ Boskovice, p. o. rozhodnutím hejtmana určena pro zajištění této péče.

Mateřská škola Boskovice, p. o. tedy zajistí péči o děti ve věku od 3 do 10 let, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a kterými jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky povinné osoby.

V případě, že rodiče vykonávající tyto profese budou mít požadavek na umístění svého dítěte/svých dětí do Mateřské školy Boskovice, p.o., kontaktují ředitelku MŠ elektronicky: dagmar.burianova@msboskovice.cz nebo telefonicky na čísle 605 189 609 -  nejpozději do 16.00 hodin před nástupem dítěte do MŠ.

Provoz pro tyto děti bude zajištěn od pondělí 23. 3. 2020 v čase od 6:30 hodin do 16:30 hodin na odloučeném pracovišti MŠ Komenského 19, ve třídě Veverky.

PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ BUDE PROBÍHAT U VSTUPU DO MŠ (UČITELKA PŘEVEZME DÍTĚ OD RODIČE, RODIČ NEBUDE VSTUPOVAT DO BUDOVY) – OHLASTE SVŮJ PŘÍCHOD ZVONKEM OZNAČENÝM TŘÍDA VEVERKY.

DĚTI BUDOU PŘEDÁVÁNY JEDNOTLIVĚ (čas příchodu od 6.30 hodin do 9.30 hodin), RODIČE DODRŽUJTE PŘI ČEKÁNÍ ODSTUP MIN. 2 M.

 

Opatření MŠ:

  • rodiče denně sledují a vyhodnocují zdravotní stav dětí – nepřivádějí do MŠ děti s projevy onemocnění (rýma, kašel, teplota,…)
  • důsledně dodržujeme stanovená hygienická a dezinfekční opatření (DÍTĚ MÁ VLASTNÍ RUČNÍK A ROUŠKU z domova)
  • před vstupem do školky provedou rodiče dětem dezinfekci rukou (připravena u vstupu)
  • při předávání a vyzvedávání dětí vyžadujeme, aby měli vždy rodiče, děti a třídní učitelky zakrytá ústa a nos (rouška, šála, kapesník, …)
  • při přivádění a odvádění dětí se rodiče s dětmi nezdržují na školní zahradě 
  • při komunikaci s dospělými dodržujeme vzdálenost 2 metry
  • pohyb dětí a rodičů v MŠ organizujeme tak, aby se skupiny (třídy) navzájem nepotkávaly
  • pobyt dětí venku uskutečňujeme jen na školní zahradě v oddělených skupinách (třídách)
  • přítomnost dítěte v MŠ –  sdělují rodiče pokud možno s předstihem (telefonicky nebo emailem)