Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Od 12.04.2021 MŠ Na Dolech péči o děti vybraných profesí již neposkytuje.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, od pondělí 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol.

V souvislosti se skončením nouzového stavu dnem 11.04.2021 končí platnost rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje, kterým byla Mateřské škole Boskovice, příspěvková organizace po dobu uzavření škol nařízena péče o děti od 2 do 10 let rodičů vybraných profesních skupin.Výše uvedené znamená, že od pondělí 12.04.2021 Mateřská škola Boskovice péči o tyto děti již neposkytuje. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, od pondělí 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol.