Organizace provozu MŠ Komenského, platná od 7.9.2020

 

 ORGANIZACE PROVOZU

- pro rodiče jsou k dispozici 3 vstupy, při vstupu do budovy se používá čip, popřípadě zvonek příslušné třídy (dolní budova, hlavní budova, přístavba)

- před vstupem do MŠ vždy použijte dezinfekci

- osoba, která doprovází dítě by měla mít ústa a nos zakrytá rouškou

- dítě v MŠ roušku nemá

- rodič s dítětem přichází příslušným vstupem, do šatny své třídy, kde dítě převlékne a předává pedagogickému pracovníkovi, rodič NEVSTUPUJE do umývárny ani do třídy a po předání neprodleně opouští budovu

- adaptace dítěte za přítomnosti rodiče není možná

- dítě přichází do MŠ zdravé, v případě, že během dne dítě začne vykazovat známky onemocnění (rýma, kašel, teplota, bolest břicha atd.), je informován zákonný zástupce, který si dítě neprodleně z MŠ vyzvedává a ihned společně opouští budovu a areál MŠ.

 

Po předání nebo po vyzvednutí dítěte z MŠ opouštějte v co nejkratší době budovu a celý areál MŠ.

 

 

Provoz v jednotlivých třídách:

Pracoviště Komenského 19, školní rok 2020/2021

Prosíme rodiče, aby dodržovali stanovený provoz v jednotlivých třídách.

 

Třídy - horní patro

 Sovičky          7.00 - 16.00         

 Veverky         6.30 - 16.30

 Mravenečci    6.30 - 16.30      

 Ježečci           6.30 - 16.30

 

 

Třídy - dolní patro

 Koťátka           6.30 - 16.30                

 Sluníčka          7.00 - 16.00

 Šnečci             6.30 - 16.00

 

                     

 

 

Třídy – přístavba

Medvídci   6.30 - 16.00                       

 Zajíčci      6.30 - 16.00

 

             

 

Provoz v jednotlivých třídách se může z organizačních důvodů změnit. V případě změny budete včas informováni třídními učitelkami.

 

V případě příznivého počasí budou děti odpoledne bývat venku v areálu MŠ. Dodržujte prosím stanovená pravidla, při odpoledním vyzvedávání dítěte, kdy každá třída bude využívat svoji část zahrady:

 

Rozpis zahrady při odpoledním pobytu venku

JEŽEČCI

MRAVENEČCI

VEVERKY

SOVIČKY

ŠNEČCI

SPODNÍ ZAHRADA

SPODNÍ ZAHRADA

SPODNÍ ZAHRADA

SPODNÍ ZAHRADA

SPODNÍ ZAHRADA

pavoučí síť, houpačky,

kolotoč, houpadla,

ekodomek, pískoviště

koloběžky-sportov.

vláček, pískoviště

průlezka se skluzavkou

pískoviště za ekod.

před třídou Koťátka

plocha, průlezka

prostor pod stříškou

 

 

 

u třídy Šnečci

houpačka u vláčku

 

KOŤÁTKA

SLUNÍČKA

ZAJÍČCI, MEDVÍDCI

HORNÍ ZAHRADA

HORNÍ ZAHRADA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

pískoviště, travní  

 

 

plocha-směr COOP

a houpačky

 

 

Při pohybu po zahradě využívejte chodníky, nevstupujte na travnatou plochu.

 

 

 

 

 

 

Zástupkyně MŠ Komenského

                                                                                                                  Renata Klimešová

                                                                                                                  Ivana Havelková