Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

 

Pracoviště:  Lidická                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076  

Organizační opatření MŠ Lidická , platná od 7.9.2020

Organizační opatření odloučeného pracoviště Lidická, platnost od 7.9.2020

Rodič se do budovy bude dostávat prostřednictvím čipu, v časech uvedených na vstupních dveřích: 6:30 – 8:25, 12:15  - 12:30, 14:30 – 16:25

Rozpis provozu a organizace jednotlivých tříd

SLUNÍČKA         6:30  -16:30 hodin

BERUŠKY           6:30  -16:30 hodin

KOPRETINKY     6:30  -16:30 hodin

SKŘIVÁNCI        6:30 – 15:30 hodin

VČELKY              7:00 – 15:30 hodin

KUŘÁTKA          7:00  - 16:00 hodin

MOTÝLCI           6:30 – 16:30 hodin

Rodiče, děti přivádějte a odvádějte  pouze v době provozu jednotlivých tříd MŠ.

Předávání a vyzvedávání dětí

Horní budova – Včelky, Kuřátka, Motýlci  - při příchodu ke vstupním dveřím si rodič i dítě vydezinfikuje ruce(dezinfekce bude připravena u všech vstupů) a prostřednictvím čipu vstoupí do příslušné šatny dětí. V šatně zajistí rychlé převléknutí dítěte a předá dítě paní učitelce mezi dveřmi do třídy.  Vyzvedávání dětí bude probíhat stejným způsobem. Osobám, které mají příznaky onemocnění ( kašel, teplota, rýma) je vstup do budovy zakázán.

Pokud rodič vyzvedává dítě odpoledne z areálu školní zahrady – po příchodu na školní zahradu zůstává stát na místě k tomu určeném – travnatá plocha před horní částí budovy – do ulice a prostor v horní části zahrady za budovou  - bude výrazně označeno – učitelka mu dítě přivede. Rodič s dítětem odchází z areálu MŠ – do šatny již nevstupuje. Vzhledem k tomu, že dítě bude převlečeno do oblečení, ve kterém půjde domů, apelujeme na rodiče, aby děti měly oblečení, které si mohou ušpinit. Do ostatních prostor školní zahrady  je vstup zakázán.

Hlavní budova – Sluníčka, Berušky, Kopretinky, Skřivánci - čipy budou od pondělí 7.9.2020 funkční. Při příchodu ke vstupním dveřím si rodič i dítě vydezinfikuje ruce(dezinfekce bude připravena u všech vstupů), potom vstupuje do budovy. Rodič zajistí rychlé převléknutí dítěte v šatně a jeho předání třídní učitelce mezi dveřmi do třídy. Během pohybu po budově používají rodiče roušky.

Vyzvedávání dětí bude probíhat stejným způsobem. Rodič do budovy vstupuje s použitím roušky.

Pokud rodič vyzvedává dítě odpoledne z areálu školní zahrady – po příchodu na školní zahradu zůstává stát na místě k tomu určeném – dětské dopravní hřiště - bude výrazně označeno – učitelka mu dítě přivede. Rodič s dítětem odchází z areálu MŠ – do šatny dětí již nebude vstup možný. Vzhledem k tomu, že dítě bude převlečeno do oblečení, ve kterém půjde domů, apelujeme na rodiče, aby děti měly oblečení, které si mohou ušpinit.

Do ostatních prostor školní zahrady  je vstup zakázán.

O případných dalších změnách budete včas informováni.                                                                   Zástupkyně MŠ Lidická: Michaela Krejčířová