Organizační opatření MŠ Na Dolech, platná od 1.9.2020

Organizační opatření odloučeného pracoviště MŠ Na Dolech

 

Provoz bude probíhat ve všech třídách.

Provozní doba v jednotlivých třídách:

DELFÍNCI 7:00 – 16:00

ŽELVIČKY 7:00 – 15:30

ŽABIČKY 6:30 – 16:30

KAPŘÍCI 6:30 – 16:30

Každá třída má samostatný vstup:

• Rodiče vstupují pomocí čipů – doporučujeme při vstupu do MŠ používat ochrannou roušku

Vyzvedávání dětí na školní zahradě:

• Rodiče si po chodníku dojdou k části školní zahrady, ve které jejich třída právě bude, paní učitelka předá dítě a rodič s dítětem ihned odchází do šatny

V případě změny budete včas informováni třídními učitelkami.

 

       

                                                                                    Zástupkyně MŠ Na Dolech

                                                                                        Marie Kociánová