Pilské údolí

Třída Sluníčka se vydala na výlet do Pilského údolí.

1 sluníčka

Děti nezapomněly zazvonit na zvoničce, posvačily na lavičkách u rybníčku a prohlédly si také vodníka, který rybník hlídá. Líbila se jim série vodních mlýnků na řece a další exponáty vyřezané ze dřeva. Děti byly navíc na výlet dobře vybaveny! Předem si vyrobily lodičky, které potom posílaly po řece.