Polytechnické centrum na ZŠ Slovákova

V úterý 1. listopadu jsme s předškoláky navštívili polytechnické centrum na ZŠ Slovákova. Děti si prohlédly venkovní areál s halloweenskou výzdobou. Ve vnitřních učebnách byl pro děti připraven tvořivě vzdělávací program zaměřený na přírodu. Děti si mohly prohlédnout křídla vážky pod mikroskopem, viděly také užovku červenou a akvárium s rybičkami.