Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Předplavecký výcvik

Organizován na všech pracovištích mateřské školy.

Plavání je neoddiskutovatelně nejzdravější pohybovou aktivitou a má své nezastupitelné místo v životě každého jedince. Vedle zdravotních vlivů, jako je otužování, dochází při plavání také k přiměřenému zatěžování celého organizmu, všech svalových skupin.

Děti získávají jistotu při pohybu ve vodě, získávají důležité charakterové vlastnosti jako schopnost překonávat sám sebe a důvěřovat si. Postupně jsou zábavnou formou rozvíjeny základní plavecké dovednosti a pohybové schopnosti dětí

 

Pracoviště  ul. Na Dolech

V suterénu mateřské školy se nachází krytý bazén s vyhřívanou vodou pro  předplavecký výcvik dětí. Předplaveckým výcvikem postupně projdou všechny děti mateřské školy, pracoviště Na Dolech.

 

Pracoviště Lidická ul.

Ve školním roce 2013/2014 budeme v dopoledních hodinách  s předškolními dětmi   navštěvovat  městské lázně v rámci plaveckého výcviku předškolních dětí .

 

Pracoviště Bílkova ul.

Ve školním roce 2013/2014 budeme v dopoledních hodinách opět s předškolními dětmi   navštěvovat  městské lázně v rámci plaveckého výcviku dětí.

 

Předplavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou Boskovice vede paní učitelka Dana Bohatá.