Procházka židovským městem

V úterý 15. a ve středu 16.června se naši předškoláčci vydali na procházku židovským městem Boskovice.

DSC00757

Odborného průvodce jim zprostředkovalo Muzeum regionu Boskovicka, za což mu patří poděkování.
Děti tak možná poprvé objevily znovuobnovenou krásu synagógy, tajemství mikve – rituální lázně a kašny smrti a v nově rekontruovaném židovském obecním domě pak nahlédly i do židovské kuchyně a ochutnaly pravé „macesy“. Na dvoře si pak školáčci vyzkoušeli kresbu Davidovy hvězdy, symbolu židovské kultury, která k našemu městu neoddělitelně patří.
Ještě pak zbylo trochu času projít přes náměstí U Vážné studny k bývalým masným krámům a židovské požární stanice a putování v symbolickém řetězu spojených dětských rukou ukončit na Plačkově ulicí, místě, kde se narodil moravský zemský rabín Abraham Plaček. Doufejme, že tato procházka nebyla poslední a spolupráce Muzea a Mateřské školy bude pokračovat i v novém školním roce.