Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Klokanův kufr

V projektu zapojena všechna pracoviště.

Projekt zahrnuje seznámení s novou komplexní metodikou pro práci s dětmi se speciálními  vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Proškoleny jsou  učitelky ze všech pracovišť. Každá mateřská škola obdržela zdarma metodickou pomůcku Klokanův kufr.