Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole v Boskovicích - ul. Lidická

Na konci roku 2022 Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace dokončila projekt „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole v Boskovicích - ul. Lidická“, který byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí.

 

Děti v MŠ v Boskovicích na ul. Lidická, díky realizovanému projektu s podporou dotace, získaly novou zahradu v přírodním stylu obohacenou o funkční herní prvky. Úpravy zahrady mateřské školy v Boskovicích vychází z filozofie přírodní zahrady a z cíle vytvořit podmínky pro prožitkové učení a další aktivity předškolních dětí v návaznosti na školní vzdělávací program. Pestré a proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost dítěte. Mnohotvárné zahrady napomáhají větší pohyblivosti, obratnosti, lepšímu ovládání těla a podporují sebedůvěru.