Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Ve čtvrtek 15. 6. se konala schůzka pro rodiče nově přijatých dětí s paní ředitelkou Dagmar Burianovou, paní zástupkyní Dagmar Ševčíkovou a vedoucí stravování paní Jaroslavou Šumberovou.

IMG_4406

Rodiče obdrželi informace týkající se organizace výchovy v MŠ, seznámili se s nejdůležitějšími body školního řádu, získali informace o školném a stravování.

Fotogalerie