Školní kuchyně Na Dolech obdržela certifikát Zdravá školní jídelna a zařadila se mezi devět škol v Jihomoravském kraji.

Ve středu 6. září 2017 proběhlo v mateřské škole Na Dolech slavnostní předání certifikátu Zdravá školní jídelna pro školní kuchyni. Certifikát převzala z rukou lektorky paní Martina Fabiánková, vedoucí stravování ŠJ. Předání certifikátu proběhlo za přítomnosti významných hostů, zaměstnanců a dětí. Předání se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, starostka města Boskovice Bc. Hana Nedomová a zástupce KHS Jihomoravského kraje Mgr. Dvořáková, lektorka projektu ZŠJ.

012

 

MŠ Na Dolech  do projektu Zdravá školní jídelna vstoupila v dubnu 2016. Pro získání certifikátu musela splnit náročné podmínky (vyloučit nevhodné potraviny, snížit obsah soli a cukru, sledovat úroveň surovin při nákupu od dodavatelů, více zařazovat čerstvou zeleninu a  ovoce, dochucovat veškeré pokrmy bylinkami,...), ale také sestavovat   jídelníčky dle nutričního doporučení, důkladně promýšlet jejich skladbu ze zdravých surovin.

Mateřská škola Boskovice -  školní jídelna Na Dolech se dostala mezi devět škol v Jihomoravském kraji, které tento certifikát dosud obdržely.

Pokračovat v tomto zdravém stylu stravování chceme i  nadále. Také proto, abychom si certifikát udrželi. Především jsme však rádi, že dětem zdravá strava chutná.Fotogalerie