Skákací hrad dětem k svátku

Ze skákacího hradu měly děti velkou radost. Odpoledne si mohly děti také se svými rodiči na našem ohništi opéct párek a s kamarády si užít sváteční pohodu.

Fotogalerie