Přírodní zahrada byla slavnostně otevřena

Na pracovišti MŠ Na Dolech proběhlo ve středu 3. září slavnostní otevření zrekonstruované zahrady v přírodním stylu. Více zde.

_1360214

Ve středu 3. září byla starostou města Jaroslavem Dohnálkem a místostarostkou města Jaromírou Vítkovou slavnostně otevřena přírodní zahrada MŠ Boskovice na pracovišti Na Dolech. V úvodu seznámila ředitelka MŠ Boskovice Dagmar Burianová přítomné s projektem vybudování této ojedinělé přírodní zahrady pro děti. Starosta města Jaroslav Dohnálek poděkoval všem, kteří se na vybudování zahrady podíleli, stejně jako patronka celého projektu, místostarostka města Jaromíra Vítková, která také popsala průběh budování zahrady a jeho finanční náročnost. Poté vystoupily děti z mateřské školy se svým kulturním programem v podobě písní a tanečků. Přestřižení pásky při slavnostním otevření zahrady se ujali zástupci města ve spolupráci s dětmi a pak už mohly všechny přítomné přivítat učitelky MŠ, které v jednotlivých částech zahrady seznamovaly děti i dospělé s vybavením a využitím tohoto nového dětského ráje.