Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Technická školka

IMG_3104

Projekt Technické školky spočívá ve snaze 2 sousedních místních akčních skupin – MAS Boskovicko PLUS, o.s. a MAS Brána Brněnska, o.s., které jsou územně sousedícími regiony, připravit a dobudovat kvalitní základ pro podporu, funkci a rozvoj aktivit a činností malých dětí v mateřských školách.

                                          

Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich: TECHNICKÉ MYŠLENÍ (prostřednictvím úloh z technických oborů - stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika), TVOŘIVOST (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek, které budou z projektu dodány), MANUÁLNÍ ZRUČNOST (pomocí využití různého pracovního nářadí, stolků a ponků, které bude z projektu dodáno) a VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI (díky nové technice - dataprojektoru, notebooku, plátna, které jako fungující set dodaný z projektu umožní obhajobu vlastní práce a nápadů dětí)

Fotogalerie