Technické školky v kompostárně

Technické školky se opět vydaly na exkurzi po boskovických firmách - tentokrát do kompostárny.

foto kompostárna

TECHNICKÉ ŠKOLKY V MŠ BÍLKOVA

Děti ze třídy Sluníček se pod vedením paní učitelky Ivany Havelkové a Soni Boucníkové opět vydaly na exkurzi po boskovických firmách. Spoustu znalostí děti získaly při nedávné návštěvě v zahradnictví LEBIŠ. Nyní se vydaly do firmy SITA. Zajímala je především kompostárna, kam se teď na podzim sváží shrabané listí a špatné ovoce.

Pan Alexa a paní Kejíková přivítali děti ve firmě v dobře viditelných zelených vestách. Děti se dozvěděly, že tyto vesty je ve firmě SITA nutné nosit kvůli bezpečnosti. Především proto, že firmou stále projíždí mnoho aut. Během chvíle se do zářivých vest oblékly i všechny děti a mohly vyrazit za novými vědomostmi a zážitky.

Skupina dětí prošla kolem velkých hromad se skleněným odpadem až ke kompostárně.Paní Kejíková dětem vysvětlila, jak se takový kompost z přírodního odpadu vyrábí. Děti byly překvapené z obrovské hromady tlejícího listí, ovoce a větviček. Sledovaly kouř, který z hromady vycházel. Zaměstnanci firmy děti poučili, že kompost vyrábí teplo a proto se teplota kompostu musí pravidelně měřit. Děti zaujala další obří hromada, kde byl přírodní odpad už značně rozložen a nakonec černý kompost, pro který si zrovna přijeli dva zákazníci. Pan Alexa dětem ukázal novou kompostárnu, která dětem svou rozlohou připomínala hřiště. Děti toho patřičně využily a pořádně se na velké ploše proběhly.

Při cestě z kompostárny měla třída Sluníček štěstí. Přijelo auto, které do obrovských kontejnerů vysypávalo odpad, právě dovezený z města. Ale opravdu kaskadérský kousek děti viděly při výměně kontejnerů, kdy se kabina i s řidičem zvedala na zadní kola.

Po tomto zážitku děti ještě dostaly drobné dárečky, nezapomněly vrátit vesty a se spoustou nových vědomostí a zážitků spěchaly do školky. Protože co děti na vlastní oči vidí, co si osahají, očichají, to si nejlépe zapamatují! Děkujeme panu Alexovi a paní Kejíkové z firmy SITA.