Technické školky v zahradnictví Lebiš

Děti z technických školek navštívily zahradnictví Lebiš.

_DSC0154

Projekt „Technické školky“ v MŠ Bílkova

Projektu „Technické školky“ se již třetím rokem účastní třída „Sluníček“ z MŠ Bílkova pod vedením paní učitelky Ivany Havelkové a Soni Boucníkové. Projekt vznikl proto, že dnešním dětem chybí technická představivost a zručnost, která je důležitá pro celou škálu profesí. Děti ze třídy Sluníček se na práci s nářadím, technickými pomůckami a materiály těší. Dosahují velké zručnosti a vědomostí, které nejsou v předškolním věku obvyklé. Podporu děti získaly od VUT, MAS Boskovice, rodičů a prarodičů.

Letos projekt podpořila paní místostarostka Jaromíra Vítková, která zorganizovala setkání autorů projektu a zástupců podnikatelských firem z Boskovic. Na schůzku se dostavili majitelé a zástupci těchto firem: pan Josef Alexa z firmy SITA, ing. Jitka Hurábová - LD Seating, pan Bohuslav Šindelka - CL Junior Auto, Mgr. Markéta Kánská - Gatema, paní Lenka Langerová - Junker I. E., pan Petr Lebiš - Zahradnictví Lebiš a pan Josef Janků - Arboretum Šmelcovna. Přišla i učitelka MŠ Bílkova Ivana Havelková a zástupkyně ZŠ Slovákova Blanka Bohatcová. Ta přislíbila účast na projektu a tím zajistila pokračování úspěšné práce učitelek MŠ. Zástupcům podnikatelských firem se projekt líbil a přislíbili MŠ i ZŠ spolupráci (exkurze, materiál, apod.). Podnikům v Boskovicích chybí kvalifikované síly a tento projekt berou jako cestu seznámit děti s možnostmi zaměstnání v jejich firmách.

I když projekt v mateřských školách oficiálně skončil, učitelky z MŠ Bílkova ze třídy Sluníček se v něm rozhodly pokračovat. Dohodly se na spolupráci s firmami. Jako první s dětmi navštívily firmu „zahradnictví LEBIŠ“. Majitel pan Lebiš a jeho zaměstnanci dětem připravili zajímavý program. Děti provedli skleníky v zahradnictví, ukázali jim rostliny, vybavení skleníků a práci zahradníků. Pan Lebiš dětem ukázal „kouzlo s rostlinami“. Před zraky dětí dvě rostliny „uspal“. Na velkém stole měly děti připraveny substrát. Mohly si ho osahat, očichat, hrát si s ním. Nakonec si každé dítě do substrátu zasadilo vlastní květinu. Zaměstnanci pana Lebiše odvezli květináče s rostlinami společně s pytlem substrátu dětem až do MŠ. Tam se děti o své rostliny budou starat.

Děti získaly spoustu nových vědomostí o zahradnictví. Velký dík patří panu Lebišovi.

Fotogalerie