Vánoční besídky

V předvánočním čase proběhly v jednotlivých třídách besídky pro rodiče.

a

Paní učitelky s dětmi si připravily pásmo vánočních písniček, básniček a tanečků. Děti tak mohly v tématicky laděných kostýmech předvést, co se ve školce naučily.