Vánoční jarmark

Děti ze třídy Žabiček vystoupily 2.12. na Vánočním jarmarku.