Variabilní symboly nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd bude zveřejněno v druhé polovině srpna.