Veletrh vzdělávání

Děti předvedly vystoupení se studentkami SPgŠ na Veletrhu vzdělávání v Boskovicích.

5gym

Ve středu 21. září 2022 se v sokolovně konal 2. ročník Veletrhu vzdělávání v Boskovicích. Akce ze zúčastnily děti ze třídy Veverek a Sluníček. Děti pod vedením studentek cvičily na gymnastickém nářadí. Toto cvičení "Rinogym", které se koná na SPgŠ, děti pravidelně navštěvují během celého školního roku. Všichni sportovci byli nadšení.