Vítání občánků

V letošním školním roce vítají malé boskovické občánky básničkami a písničkami děti ze třídy Mravenečci.

Fotogalerie