Vodárny připravily exkurzi pro děti

Společnost VAS, a.s. divize Boskovice, pozvala naše děti z MŠ Boskovice na úterý 19. 6. 2018 k prohlídce vodojemu nad hřbitovem a čističce odpadních vod.

DSC04609

Děti se dozvěděly odkud kam vede vodovod pro město Boskovice a kolik domácností z něj zásobuje čistou pitnou vodou. Potom jsme se přemístili k čističce odpadních vod, kde měly děti možnost sledovat proces čištění vody, než se dostane ke spotřebě do kohoutků. Pro všechny přítomné to byl velký zážitek.Velké poděkování patří panu Mgr. Kalužovi a panu řediteli Ing. Petru Fialovi, kteří nás celou exkurzí provázeli.