Vycházka do lesa

V pátek 29. dubna se vydala za slunečného, byť chladného rána, skupina předškolních dětí z MŠ Boskovice, pracoviště Na Dolech na vycházku do lesa Doubravy.

IMG_7380V pátek 29. dubna se vydala za slunečného, byť chladného rána, skupina předškolních dětí z MŠ Boskovice, pracoviště Na Dolech na vycházku do lesa Doubravy. Před vstupem do lesa se děti setkaly s lesním pedagogem inženýrem Petrem Kalenským, který se stal jejich zkušeným a milým průvodcem. Za to mu patří upřímné poděkování jménem dětí i učitelek. V úvodu vycházky děti seznámil s tím, co vše lze v lese potkat nebo uvidět včetně jeleního, srnčího či dančího paroží a ukázek květenství lesních stromů a potom se skupina husím pochodem vydala do lesních houštin. Děti poznaly, jak se sází nové lesní stromečky, jak se chrání před okusem zvěře, obdivovaly stáří a vzrůst stromů, pohladily si strukturu kmenů lesních velikánů, procítili lesní vůni a měkkost lesních chodníčků. Samozřejmě nemohla chybět ani zasloužené svačinka poblíž krmelce, sběr lesních artefaktů v upomínku a nakonec již jen společná fotka s průvodcem na památku příjemného dopoledne v lesním stínu.

Fotogalerie