Vycházka do lesa s lesním pedagogem

Dnes se vydali předškoláci na vycházku do lesa.

IMG_6685

Dnes 11.3.2016 se pro předškoláky z MŠ Na Dolech uskutečnila velice zajímavá vycházka do lesa Doubravy s účastí lesního pedagoga pana Ing.Kalenského z firmy MP LESY. Ten velice poutavým způsobem dětem přiblížil život lesní zvěře, ukázal myslivecké trofeje, děti si dále mohly samy vyzkoušet sázení stromků v lesní školce a také obdržely malou odměnu. Vycházka se dětem velice líbila, byly z ní nadšené a odnesly si spoustu krásných zážitků. Chtěli bychom touto cestou poděkovat p.Ing.Kalenskému za vstřícný přístup a ochotu.