Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Výsledky zápisu do mateřské školy

Výsledky zápisu naleznete v přiloženém souboru podle registračního čísla přiděleného Vaší žádosti. Žádosti byly posouzeny podle Kritérií pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (věk dítěte, trvalý pobyt).


Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí

Přijaté děti jsou vzhledem k množství podaných žádostí a kapacitním možnostem mateřské školy rozděleny do jednotlivých odloučených pracovišť podle spádových ulic trvalého pobytu dítěte, s výjimkou sourozenců dětí, již docházejících do MŠ a dětí zařazených do logopedických tříd. 

 Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ si může zákonný zástupce vyzvednout osobně ve středu 9.6.2021 od 8:00 hodin do 16:00 hodin na odloučeném pracovišti MŠ, které bylo uvedeno v žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho převzetí. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.         

Výsledky zápisu naleznete v přiloženém souboru podle registračního čísla přiděleného Vaší žádosti. Žádosti byly posouzeny podle Kritérií pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (věk dítěte, trvalý pobyt).

Rozdělení spádových ulic pro odloučená pracoviště MŠ

MŠ Lidická: Lidická, Lesnická, Krátká, Podhradí, Sušilova, Dukelská, Bělská, Milánovy, Čížovky, Gagarinova, L. Vojtěcha, Na Vyhlídce, Wolkerova

MŠ Na Dolech: Sokolská, Soukupova, Hálkova, Bezručova, Jiráskova, B. Smetany, Ant. Navrátila, Družstevní, Štefánikova, Havlíčkova, 17. listopadu, Hybešova, Květná, Na Výsluní, Na Chmelnici, Kosmonautů, U Lomu 

MŠ Komenského: Ot. Kubína, Chrudichromská, Vinohrádky, Mánesova, Komenského, Potoční, Bílkova, Janáčkova, Dr. Svěráka, Husova, Švermova, Slovákova, Ot. Chlupa, U Vážné studny, Masarykovo nám., Kpt. Jaroše, Mladkov, Hrádkov, Vratíkov, Újezd u Boskovic, Chrudichromy

 

Připojené soubory